Thư cảm ơn nhân kết thúc "Đêm hội hàng hải phương Nam" hướng tới kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM