Thông báo V/v Tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ giao thông vận tải lần thứ hai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ giao thông vận tải lần thứ hai

Nhằm thiết thực kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển của trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (18/5/1988 - 18/5/2013), Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức và mời viết bài tham gia “Hội nghị khoa học công nghệ giao thông vận tải lần thứ hai” trong các tuần lễ từ 29/4/2013 đến 19/5/2013.

I. Mục đích của Hội nghị khoa học công nghệ

- Tổng kết, đánh giá những thành tựu trong hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ của các thầy cô, các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu ngành giao thông vận tải trong 5 năm gần đây.

- Hội nghị cũng nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi và phổ biến các kết quả nghiên cứu cho các đơn vị sản xuất, qua đó thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ của Trường, nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, đặc biệt là của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như miền Đông Nam Bộ.

- Hội nghị cũng sẽ là nơi giao lưu, trao đổi học thuật và công nghệ, kỹ thuật giữa đội ngũ khoa học của trường cùng các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước.

II. Nội dung của Hội nghị khoa học công nghệ

Trình bày các kết quả hoạt động khoa học - công nghệ của cán bộ, giáo viên, cộng tác viên, nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học và các chuyên gia về lĩnh vực giao thông vận tải trong thời gian 5 năm qua (2008 – 2013) về tất cả các lĩnh vực trong đào tạo, nghiên cứu, phát triển sản xuất, chuyển giao công nghệ ngành giao thông vận tải.

Hội nghị gồm các phân ban sau:

1. Khoa học hàng hải

2. Khai thác và bảo trì tàu thủy

3. Kỹ thuật tàu thủy và công trình biển

4. Kỹ thuật cơ khí

5. Kỹ thuật điện – điện tử viễn thông

6. Xây dựng dân dụng và công nghiệp

7. Công trình giao thông

8. Khoa học và kỹ thuật máy tính.

9.  Quản lý kinh tế và Logistic

10. Khoa học cơ bản và ứng dụng

11. Ngoại ngữ

(Các khoa/Phân ban đăng ký ngày cụ thể với phòng KHCN&ĐTSĐH để thu xếp phòng trước ngày 25/4/2013)

III. Thời gian tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ

Dự kiến trong các tuần lễ từ từ 29/4/2013 đến 19/5/2013, cụ thể:

 -  Phiên của các phân ban: Từ 29/4/2013 đến 17/5/2013

 -  Phiên toàn thể: ngày 17/5/2013.

IV. Thành phần tham gia Hội nghị khoa học công nghệ

 - Các nhà khoa học, nhà giáo dục về lĩnh vực giao thông vận tải trong và ngoài nước;

 - Đại biểu các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các thế hệ sinh viên và các đại biểu quan tâm.

V. Thể lệ, thời gian và địa điểm gửi bài

V.1. Thể lệ gửi bài

Các báo cáo sẽ được xem xét, lựa chọn để trình bày tại Hội nghị và/hoặc in trong Tuyển tập báo cáo của Hội nghị. Các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ nhận các tài liệu và Tuyển tập báo cáo của Hội nghị.

Để tạo thuận lợi cho việc tuyển chọn và in Tuyển tập báo cáo, Ban tổ chức Hội nghị kính đề nghị các tác giả trình bày báo cáo khoa học của mình theo các quy định sau đây:

 -  Mỗi báo cáo toàn văn không quá 5.000 từ, viết bằng tiếng Việt và có tóm tắt tiếng Anh (khoảng 300 từ).

 -  Báo cáo được trình bày trên MS Winword, giấy khổ A4 (210 x 297mm), soạn thảo tiếng Việt bằng bảng mã Unicode, font Times New Roman, cỡ chữ 13, lề trên - 3cm, lề dưới - 2,5cm, lề phải - 2cm, lề trái - 3cm, cách dòng đơn.

 -  Hình vẽ, đồ thị, biểu bảng trình bày màu rõ, đẹp, có đầy đủ chú dẫn, ký hiệu.

 -  Ghi rõ học hàm, học vị và địa chỉ cơ quan công tác, điện thoại và email của tác giả/đồng tác giả báo cáo.

 -  Tài liệu tham khảo được ghi theo trình tự: số thứ tự trong ngoặc vuông [], trùng với số trích dẫn trong báo cáo; tên tác giả sắp xếp theo thứ tự A, B, C, v.v...; tên tài liệu; số tạp chí hoặc tài liệu; nhà xuất bản; nơi, năm xuất bản; từ trang .... đến trang (nếu có).

V.2. Thời gian gửi bài:

Thời hạn đăng ký tham gia và gửi báo cáo: trước ngày 20 tháng 4 năm 2013.

V.3. Địa điểm gửi bài:

Báo cáo xin gửi bằng file MS Word cho thường trực các phân ban thông qua hộp thư điện tử:

STT

Tên phân ban

Người thường trực

Địa chỉ Email

1

Khoa học hàng hải

Lê Văn Ty

ty_hh@hcmutrans.edu.vn

2

Khai thác và bảo trì tàu thủy

Lê Văn Vang

levanvang@hcmutrans.edu.vn

3

Kỹ thuật tàu thủy và công trình biển

Trương Thanh Dũng

dung_mt@hcmutrans.edu.vn

4

Kỹ thuật cơ khí

Nguyễn Hữu Quảng

huuquangck@hcmutrans.edu.vn

5

Kỹ thuật điện – điện tử viễn thông

Võ Công Phương

phuongvc_dv@hcmutrans.edu.vn

6

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Vũ Trường Vũ

vutruongvu@gmail.com

vtvu@hcmutrans.edu.vn

7

Công trình giao thông

Nguyễn Quốc Hiển

hien.nguyen@hcmutrans.edu.vn

8

Khoa học và kỹ thuật máy tính

Bùi Trọng Hiếu

hieubt@hcmutrans.edu.vn

9

Quản lý kinh tế và Logistic

Nguyễn Văn Khoảng

khoang_kt@hcmutrans.edu.vn

10

Khoa học cơ bản và ứng dụng

Vũ Ngọc Lanh (LLCT)

lanh_ml@hcmutrans.edu.vn

Huỳnh Văn Tùng (CB)

tung_cb@hcmutrans.edu.vn

11

Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Xuyên

xuyen_nn@hcmutrans.edu.vn

Chi tiết xin liên hệ với Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo sau đại học – lầu 2, tòa nhà A (số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), điện thoại: 08.38035341, Email: khcn@hcmutrans.edu.vn

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia hiệu quả của các nhà khoa học và quý vị đại biểu.

 

PHỤ TRÁCH PHÒNG KHCN&ĐTSĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

(Đã ký)

TS. Vũ Ngọc Bích